Doelstelling Stichting Ama Namin

De stichting Ama Namin is een stichting met als doelstelling het geven van hulp en zorg dragen voor materiële en financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van lokale projecten in de Filipijnen. Dit heeft als doel het verbeteren van levens- en studie omstandigheden.

Ook in de Filipijnen is de jeugd de toekomst, en daarom is het zo heel erg belangrijk de studie- en onderwijsmogelijkheden met de daarbij behorende faciliteiten te verbeteren. Op deze manier willen wij het mogelijk maken dat de kinderen die talent hebben en graag willen leren ook daadwerkelijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de bibliotheek, maar ook de speel-o-theek speelt een belangrijke rol om leren te motiveren.

Het ondersteunen van talenten stopt niet bij de basisscholen, wij willen ook graag dat de leerlingen de mogelijkheid krijgen een vervolgstudie te kunnen doen. Op deze manieren willen wij een fundering maken voor hun jonge bestaan en de mogelijkheid creëren om echt een betere toekomst te hebben voor hun zelf en hun toekomstige kinderen.

Naast de talenten op de scholen, willen wij ons ook inzetten om de huidige generatie ouders te binden bij de ontwikkeling van hun kinderen. Hier liggen vele mogelijkheden en wij willen de ouders de kans geven hun talenten te gebruiken en te trainen om hun situatie te verbeteren. U kunt hierbij denken aan het ondersteunen van lokaal ondernemerschap, maar ook het inzetten van de ouders op de scholen. Er zijn zoveel dingen die aangepakt dienen te worden, dus waarom zullen we geen gebruik maken van de vele handen die beschikbaar zijn. Vele handen maken licht werk.

Helaas zullen het niet alleen goede tijden zijn. Zoals bekend wordt de Filipijnen jaarlijks wel meerdere keren getroffen door natuurrampen en calamiteiten. Ook dan willen wij de inwoners bij kunnen staan zodat men gemotiveerd blijft om de eerder vermelde doelstellingen mogelijk te maken.

De hulp die wij willen bieden is vooral lokaal georiënteerd maar ook willen wij Filipino’s die tijdelijk verblijven buiten hun geboorteland en hulp nodig hebben graag helpen.