Bezoek aan Stichting WereldWijd

Op Donderdag 18 Augustus hebben wij de basis gelegd voor een samenwerking met Stichting WereldWijd in Eckelrade.

“WereldWijd is een opleidingscentrum, gericht op mensen van buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WereldWijd verzorgt korte perspectiefbiedende  opleidingen: NT2, kennis Nederlandse samenleving en een beroepsgerichte opleiding. Daarnaast biedt WereldWijd via het project WereldTools materiele ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst. Ook is er in het gebouw een ruimte voor het Repair Café”

Stichting WereldWijd is al een tijdje een trouwe partner van onze Balik Bayan Service Phil. 4 You, via deze weg ondersteunen ze Filipijnse mensen die terug willen keren naar hun land en daar een toekomst willen opbouwen.

Na een prettig gesprek met de directeur van de stichting Wereldwijd is gebleken dat er volop mogelijkheden zijn om samen te werken op verschillende vlakken.

Als u wat meer wilt weten over stichting WereldWijd dan kunt u hun website bezoeken https://www.stichtingwereldwijd.nl/